2. mahmut

osmanlı devleti'ni yaptığı ıslahatlarla ayakta tutmaya çalışmış, yeniçerilerin devlet içinde ne kadar güçlü olduğunu farkedince büyük bir gizlilik ile yürüttüğü operasyon sonucu yeniçerileri toptan yok etmiş padişah. bunların yanında iç isyanlarla ve özellikle ruslar olmak üzere dış meselelerle çok uğraşmıştır batılı tarzda yaptığı ıslahatlar cumhuriyet döneminde yapılan ıslahatların da önünü açmıştır.
kavuk yerine fes kullanmasından dolayı dönemin gelenekçi ve muhafazakarları tarafından gavur olarak nitelendirilen padişah.
kavalalı'nın isyanına avrupa seyirci kalınca ''denize düşen yılana sarılır''diyerek rusya'dan yardım isteyen padişah.
baskın günü, amcası ııı. selim'i gördüğünde sakalı göbeğine inmiş halde görmüş. fakat
yahu amcamın sakalı bu kadar uzun değildi. diyip yaklaşınca
amcasının yanağına aldığı kılıç darbesiyle o hale geldiğnin görmüş. bu sahne onun yeniçeriye karşı fikirlerini körüklemiş olabilir. tabi bir de saray damlarına çıkarak hayatını kurtarması olayı var. çok ilginçtir ki tahta oturmasını sağlayan alemdar paşa'ya daha sonraları pek sahip çıkmamıştır.
ayanlarla(derebeyler) başa çıkamayınca antlaşma yapıp padişah haklarını sınırlayan ilk padişah