2. mahmut

kavuk yerine fes kullanmasından dolayı dönemin gelenekçi ve muhafazakarları tarafından gavur olarak nitelendirilen padişah.
ayanlarla(derebeyler) başa çıkamayınca antlaşma yapıp padişah haklarını sınırlayan ilk padişah