2. mehmet

çağ açıp çağ kapayan lider. kayser-i rum. grand turco. turcarum imperator. ebu'l feth. hakanü'l bahreyn sultanü'l berreyn. hem italyancayı hem yunancayı hem farsçayı hem arapçayı bilen asrının en entelektüel liderlerinden. askeri deha. avni mahlaslı şair. son roma imparatoru. el gran turco. mahomet the great, first emperor of the turks. keyser der turcken.


huyu suyu atası yıldırım beyazıt'a benzediği söylenebilir. yıldırım'ın başlayıp bitiremediği işi ancak 50 yıl sonra 2. mehmet bitirdi.
avni mahlasıyla şiirler yazan, peygamber övgüsü almış cihanın ve gönüllerin sultanı..
istanbul'u türk toprağı yaparak fatih unvanını almış büyük lider.
ek olarak müthiş bir mühendis olduğu da söylenebilir. fetihte kullanılmak amacıyla dökülen topların hesaplamalarını bizzat yaptığı söylenir.
en entelektüel birikime sahip 3 sultan’dan biri denilebilir. hatta 1800’ler sonrası gelen sultan’larımız çağın avantajını da kullandığını düşünürsek sultan mehmet en önde de gelebilir.
sadece askeri kişiliği ile bize sunulan ama gelmiş geçmiş en büyük aydınlardan olan türklerin yetiştirmiş olduğu en büyük 3 sultandan biridir.

fatih'i anlamak eğitim , kültür politikalarını anlamaktan ve uluslararası kurduğu dengeleri görmekten geçer.

kurdurduğu sahnı seman medreseleri eğitime verdiği önemi göstermekle birlikte bugünkü istanbul üniversitesininde miladıdır.

arapça, farsça, grekçe, sırbça , latince , türkçe bilen ulu fatih, avni mahlasıyla da beyitler yazmıştır.

ortadoksları destekleyerek bu cemaatin başına istanbul'da temsilci atamış ve onu cemaat üzerinde temsilci kılarak dolaylı yoldan hıristiyanlari elinde tutmuştur.

kızıl elma ülküsü ile ilahi kelimetullah yolunda pontus rum ve bizans imparatorlugunu tarihe gömmüştür.

bir rivayete göre osmanlı'nın içinde yer alan derin oluşumların etkisiyle , yeniçeri ocağının sefer ve savaşlardan yorgun düşmesi ve bikması nedeniyle zehirlenerek öldürülmüştür.
aşıkpaşazade'nin fatih'in ölümü üzerine şiiri;
tabibler şerbeti kim verdi hana
o han içdi şarabı kana kana
ciğerin doğradı şerbet o hanın
hemin-dem zari etdi yana yana
dedi niçün bana kıydı tabibler
boyadılar ciğeri canı kana
isabet etmedi tabib şarabı
timarları kamu vardı ziyane
tabibler hana çok taksirlik etdi
budur doğru kavl düşme gümana
dua et aşıkı bu han hakkında
ki nur-u rahmete canı boyane
(bu şiir nedeniyle bazı tarihçiler fatih'in zehirlenmiş olduğunu düşünmektedir)
meşhur dracula ile çocukluk arkadaşı olan ulu türk
kendisini çok seven islamcıların, vizyonunu asla idrak edemediği doğunun ve batının büyük sultanıdır.

genel padişah profillerini incelediğiniz zaman "iyi bir fıkıh eğitimi almıştır, arapça ve farsçayı çok iyi bilirdi, filanca mahlas ile şiirler yazardı" şeklinde klasik şark eğitiminden bahsedildiğini görürsünüz. matematik, coğrafya, astronomi ve tarih gibi bilimlere hakim olan ve fark yaratan bir padişah olarak rönesans hükümdarı fatih sultan mehmet karşımıza çıkıyor.

kendisine bu eğitimleri aldıran ve yerine yetiştiren gizli kahraman için;
(bkz:ikinci murat)
yaptırdığı rumeli hisarina toplari egik atış yapacak şekilde değilde, dümdüz atilan topun denizde yuzecek biçimde yerlestiren sultan. hem atış mesafesini hemde isabet oranını misliyle artirmistir.
çok sayıda lisan konuşabilen türkçe’nin yanında yunanca, arapça, latince, farsça, ibraniceyi ana dili gibi konuşan büyük bir deha. rumca ve sırpça da bildiği söylenir...
askeri dehasından daha da önemli ve güçlü tarafı çok çok ileri bir entelektüel kişilik olmasıdır. zaferleri ve fetihleri çok çok önemli ama en az istanbul’un fethi kadar anlatılması gereken tarafı bilgi ve kültür birikimidir. maalesef aynı şeyi atatürk’e de yaptık bir çok kişi askeri dehasını öve öve bitiremiyor ama aynı kişiler entelektüel kişiliğinden bihaber.
asrı anlamaktan uzak padişahlar ve bugün ki izdüşümü fikirliler bir tarafa asrı aşan fikriyata sahip deha. kıymeti ve nasıl bir hükümdar olduğuyla ilgili olarak günümüzde bile hala doğru tanımlamalar yapılamamakta. tarihteki kahramanlık hikayelerini(ilyadasından, büyük iskenderine) dinleyerek büyüyen, peygamber övgüsüne mazhar olabilmek için gecesini gündüzüne katan bu hükümdarın stratejik anlamda ise az bilinen özelliğini aktaralım: fetih için hazırlıklar bir tarafa siyasi anlamda da hazırlıklar yapılmaktaydı. elbette bu anlamda hıristiyan dünyanın (her ne kadar katolikleri kapsasa da) lideri olan papa ile de çeşitli yakınlıklar kurulmuş. bu vesile neticesinde fetih gerçekleşeceği sırada kendilerinden doğu roma'ya yardım yapmamaları yönünde anlaşmaya varılır. (hatta muhtemelen daha fazlası da yapılır. çünkü vatikan, osmanlı'ya karşı doğu romaya yardım göndereceklerini belirtse de bu yardım hiç gitmez. bu yardımı hesaba katarak hareket eden doğu roma için savunma anlamında daha büyük kayba neden olur) sonuç elbette fatihin askeri dehası, dirayeti ile birlikte papalığın da saldırıya karşı çıkmaması ve teşebbüste bulunmaması olur ve büyük bir zaferle istanbul fethedilir.
fetheddikten sonrası daha ilginçtir. çünkü kendini roma hükümdarı olarak görür ve mezarının dahi roma hükümdarlarının yanına gömülmesini vasiyet eder. bu durumlar kendisinin hıristiyan olduğunu belirtilmesine dahi neden olur ancak gerçeğin bu olmadığı aşikardır. peki ya ölümü? ölümü nasıl gerçekleşmiştir. rivayete göre venedikliler tarafından hekim yakup'a ciddi ödemeler yapılır ve fatih zehirlenir. bu ölüm en çok kim sevinmiştir? vatikan! üç gün boyunca sevinç çanları vatikanda susmamıştır.
tarihin akışını değiştirmesine vesile olan istanbul fethinde kendisi ile anlaşma yapan vatikan, ölümünü sevinçle karşılamıştır. siyaseti ve stratejiyi anlamak için güzel bir örnek....
tam bir türk aydını. türk isminin ulaşacağı en yüksek noktaya ulaştıran efsanevi komutan büyük zeka