2. mehmet

11 Entry Daha
çok sayıda lisan konuşabilen türkçe’nin yanında yunanca, arapça, latince, farsça, ibraniceyi ana dili gibi konuşan büyük bir deha. rumca ve sırpça da bildiği söylenir...
4 Entry Daha