2. mehmet

sadece askeri kişiliği ile bize sunulan ama gelmiş geçmiş en büyük aydınlardan olan türklerin yetiştirmiş olduğu en büyük 3 sultandan biridir.

fatih'i anlamak eğitim , kültür politikalarını anlamaktan ve uluslararası kurduğu dengeleri görmekten geçer.

kurdurduğu sahnı seman medreseleri eğitime verdiği önemi göstermekle birlikte bugünkü istanbul üniversitesininde miladıdır.

arapça, farsça, grekçe, sırbça , latince , türkçe bilen ulu fatih, avni mahlasıyla da beyitler yazmıştır.

ortadoksları destekleyerek bu cemaatin başına istanbul'da temsilci atamış ve onu cemaat üzerinde temsilci kılarak dolaylı yoldan hıristiyanlari elinde tutmuştur.

kızıl elma ülküsü ile ilahi kelimetullah yolunda pontus rum ve bizans imparatorlugunu tarihe gömmüştür.

bir rivayete göre osmanlı'nın içinde yer alan derin oluşumların etkisiyle , yeniçeri ocağının sefer ve savaşlardan yorgun düşmesi ve bikması nedeniyle zehirlenerek öldürülmüştür.