2. ve 3. dünya ülkelerinin batı ile arasındaki gelişmişlik farkının giderek azalması

fakat hala meta oluşturucusunun 1. dünya ülkeleri olması sebebiyle üst kültür oluşturmuş 2. ve 3. dünya ülkelernin asimile olmasına sebep olduğunu da unutmammaız gerekiyor
özellikle son yıllarda uydu televizyon yayını, bilgisayar, internet ve akıllı telefonlar vasıtasıyla, bilgiye erişimin yeryüzündeki kitleler nezdinde oldukça yaygınlaşıp ucuzlaması ile ilişkili olan durum.