2008 krizi

2008 eylülünde lehman brothers'ın batışıyla resmileşen kriz, finansal küreselleşmenin etkisiyle önce abd ile ekonomik ilişkisi olan ülkeleri ardından avrupa'yı(başta güney) etkisi altına almış ve son olarak da parasal daralma dönemine girilmesiyle gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir.

abd merkezli başlayan küresel finansal kriz; dünyanın diğer bölgelerini de etkisine alarak küresel ekonomik-politik sistemde ve uluslararası toplumda büyük bir kaos yarattı. kapitalizm tarihinde ortaya çıkan krizlerden farklı olarak, sscb’nin çöküşüyle küreselleşmenin de etkisiyle krizin boyutunun artması tüm dünya ülkelerinde hissedilmesine neden oldu. kriz öncesi dönemde finansal serbestleşmenin artması krizin hızla yayılmasının da nedeninin oluşturdu.
kriz sonrası ortaya çıkan yüksek işsizlik, sabit yatırımlarda azalma, finans alanında yaşanan düzensizlikler ve büyümenin yavaşlaması toplumları, piyasaları ve devletleri etkileyerek köklü değişimlerin sebebi haline geldi.
1 Entry Daha