27.6 milyar dolarlık cari açığa dair

2018 de 27.6 milyar dolarlık cari açığı sebepleri ve çözüm yolları nedir sizce?
tarım alanlarının verimli kullanımı, hayvancılığa gerekli önemin verilmesi en başta gelmelidir. çünkü anadolu gibi zengin bir coğrafyada kurulan bir ülkeyiz ve bunun da herkes farkında. bu doğal zenginliği gerektiği gibi kullanmazsak yarın düşman bize güler. tarım ve hayvancılıkta teşvik ve vergi indirimi yapılmalıdır. çiftçiye destek çıkılmalı, bu alanların teknolojisi desteklenmelidir.

diğer yandan özelleştirmelere dur denilmesi gereklidir. aksine yerli üretim gerekirse devlet eliyle yapılmalı ya da yaptırılmalıdır.