5. kol faaliyetleri

ajanlık, casusluk, psikolojik savaş gibi faaliyetlere uluslararası diplomasi literatüründe verilen isim. neden bu ismin seçildiği konusunda iki açıklama vardır.

ispanya iç savaşı sırasında faşistlerin dört koldan madride ilerlemeleri sırasında madrid içindeki francocuların eylemleri beşinci kol olarak adlandırılmıştır.
klasik düzende ordular dört kol (dört sıra) halinde yürürler. düşman ülkede yürütülen casusluk faaliyetleri de bu sisteme yapılan atıfla "beşinci kol" olarak adlandırılır