agit (avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı)

soğuk savaş dönemi’ndeki avrupa kıtasının bölünmüşlüğüne son vermek amacıyla kurulmuş teşkilat.

sscb 1950'li yıllardan başlayarak, doğu avrupa'da egemen olmak amacıyla yaptığı savaşlarda ele geçirdiği toprakları meşrulaştırmak için, avrupa güvenlik konferansının toplanmasına uğraşıyordu.
batı bloğu, sscb’nin ve varşova paktı’nın, 2. dünya savaşı sonunda ortaya çıkan “sınırların tanınması” konusundaki isteğini kabul etmesi karşılığında, varşova paktına üye ülkelerde, demokratikleşme ve insan hakları konularına müdahale etme ve yardımcı olma yetkisini doğu bloğu’na kabul ettirdi.
1970 yılında, doğu bloğu ve batı bloğu arasında ılımlılaşan hava ile helsinki’de toplanan ülkeler agik’in (avrupa güvenlik ve iş birliği konferansı) temelini oluşturmuştur.
bu görüşmeler, 1 ağustos 1975’te helsinki nihai senedi’nin 33 avrupa ülkesi ile abd ve kanada temsilcileri tarafından imzalanmasıyla agik sürecini başlatmıştır..
ancak 1980’ler de teşkilat zor şartlar altında toplanmıştır, sebebi ise sscb’nin afganistan’a fiili müdahalesidir
1990 yılında doğu almanya ,çekoslovakya ve polonya sınırlarını tanımış,batı almanya ile birleşmiş, soğuk savaş sona ermiş, komünizm çökmüş ve bölünmüş avrupa tekrar birleşmiştir.
1994 yılındaki budapeşte zirvesi ile ocak 1995’ten itibaren kalıcı bir yapıya dönüşmüş ve agik, agit (avrupa güvenlik ve iş birliği teşkilatı) adını almıştır.

ab ara sıra ,agit kapsamında ortak bir ordu kurma hedefini dillendiriyor. (ortak ordu kurulmasını abd engelliyor, çünkü doğu avrupada ki kazanımlarını ab ye devretmek istemiyor) brexit ile birlikte tekrar dillendirmeye başlamıştı ancak hala bir arpa boyu yol alamadıkları ortada.

agit’in,yaptırımı olmamakla birlikte teşkilata üye ülkelerin antlaşma maddelerine uyup uymadığını denetleme organları vardır.
agit,katılımcısı 57 devlet ile akdenizli ve asyalı işbirliği ortağı ülkesi bulunmaktadır
türkiye, agit’in kurucu üyelerinden biridir.
teşkilatta her üye ülke eşit oy hakkına sahiptir.
türkiye'deki 24 haziran seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 10 yabancının üyesi olduklarını iddia ettiği teşkilat.
her ne hikmetse bu yabancıların tutuklandığı 3 il de doğu ilimizdi. her zaman şüpheli yaklaştığım ve genellikle taraflı olduğuna inandığım teşkilattır.