alman düalizmi

alman ikiliği anlamına gelir. kutsal roma-cermen imparatorluğunun fesh edilmesi ve imparatorun avusturyaya gidip orada imparatorluk tacı giymesi ile dağılan küçük alman prenslikleri, 17-18. yüzyıllarda güçlenmeye başlamışlardır. prusya önderliğinde avusturya imparatorluğu ile büyük savaşlara giren prenslikleri zamanla prusya etrafında birleşerek alman imparatorluğunu kurmuşlardır. 19. yy. a gelindiğinde ise cermen ülkesinin iki büyük imparatorluk halinde bölündüğünü görürüz. ikilik aslında tam olarak da budur. tarih boyunca hep birbirine ayrı kalan iki alman ülkesi bugün de birbirinden ayrıdır. bu ikiliği tarihte adolf hitler avusturyayı ilhak ederek sona erdirmiştir.