ambazonya

kamerun'un anglofon bölgesinde silahlı ayrılıkçı grupların, 1 ekim 2017'de kurduklarını ilan ettikleri devlete verdikleri ad.