anglo sakson

anglo sakson zamanında roma imp. bugünki britanya adasını ele geçirmesiyle başlayan ve yaklaşık 450 yıllık hüküm sürmesinin ardından italya'ya geri dönmüşlerdir. burada kalan yerli briton(britanyalılar) halkı her ne kadar romalılardan öğrenmiş oldukarıyla yaşamlarını sürdürmüş olsalarda daha sonra gelen anglo sakson boylarından gelen 3 germen kabilesi tarafından romalıların etkisi bittikten sonra burada yaklaşık 7 ayrı krallık kurmuşlardır. 1066 yılında anglo sakson krallıklarına son verildi. günümüz ingilizce dilinin kökeninin de buraya dayandığı söylenmektedir.
günümüzde amerika ve ingiltere tandanslı olan kavramları açıklarken kullandığımız ifadedir.