avrupa birliği

1951 yılında fransa'nın avrupa madenlerini kontrol ve kıtada yeni bir savaşı önleme planı doğrultusunda altı ülkenin (batı almanya,, italya, fransa, belçika, hollanda, lüksemburg) anlaşması ile avrupa kömür ve çelik topluluğu adı altında kurulmuştur. 2013'te hırvatistan ın da katılmasıyla bugün 28 üye ülke vardır. amaç ilk baştakine göre zaman içerisinde değişmiş, ab tüm organları(parlamento konsey, zirve, komisyon vs..) ile birlikte ekonomik ve siyasi bütünlüğü sağlamak için çalışmaktadır. ne nato gibi klasik bir uluslararası örgüttür ne de federal ya da konfederal bir yapıdır. her ikisinden de izler taşımaktadır. üye ülkeler de ne olması gerektiği konusunda anlaşmaya varamamışlardır. zira bir kısmı federatif yapıya geçmeye razı gibidir. ancak ingiltere, almanya gibi ülkeler ise bir zaman sonra küçük ülkelerin kendilerine ayak bağı olacaklarını görmüşlerdir. ve ulusçuluk aslında avrupada hala sonu gelmeyen ve gelmeyecek olan bir akım durumundadır. avrupa ülkelerinde son zamanlarda yapılan seçimlere bakıldığında görüyoruz ki, milliyetçilik forsunu korumaktadır. bu da demek oluyor ki ab hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, homojen yapıyı sağlayamayacaktır. o gün geldiğinde ab imparatorluğu da diğer çok uluslu yapılar gibi tarihe gömülecektir...

edit: zaman içerisinde brexit gibi ayrılıkların çoğalacağını da düşündüğümüzde, gelecekte konfederatif yapıda bir cermen birliğine dönüşeceği öngörülebilir. yani almanya, avusturya, danimarka, hollanda, belçika, norveç vs. sadece bir kuramdır, zaman her şeyi gösterecektir.
almanya ve fransa'nın liderlik ettiği birliktir.

fransa ab ordusu kavramını ortaya atmıştır. bu kavram rusya ve çin tarafından destek görmüşken, abd tarafından şiddetle karşı çıkılmıştır.

bunun sebebi 2 kutuplu düzende kutuplardan birinin parçalanarak 2 yeni kutup doğuracak olmasıdır.
avrupa'da genel olarak bir istikrar sağlamıştır.

güncel sorunlarından bazıları ise şöyledir. genel olarak mülteci problemi buna ek olarak ise polonya ve macaristan'ın mültecilere karşı son derece negatif tutumu. two speed europe kavramı. kısaca değinecek olursak, doğu avrupa'daki daha az gelişmiş üye ülkeler ile batı'daki köklü üyeler arasındaki fark problemini ortaya koyar. hepimizin bildiği üzere brexit. batı balkanlar'ın geleceği ve batı balkanlar'daki ülkelerin üyelik süreci. rusya'ya karşı verilen ukrayna mücadelesi. üye akdeniz devletlerinin ekonomik sıkıntıları. örnek olarak yunanistan'ın yaşadığı ekonomik kriz ve ispanya'da yaşanan yüksek genç işsizlik oranı verilebilir.

daha fazla sorunu var mıdır ? elbette vardır.
bu sorunlara rağmen dağılacağına inancım yoktur. aksine karadağ, sırbistan ve makedonya ile tam gaz devam edeceği inancında olduğum birliktir.
fikir babalarından birisi de winston churchill'dir. aslında ana teması ''never again war'' olan bu kuruluş, avrupa'nın bir birlik üzerinden; aynı bölgenin çoğulcu, demokratik ve seküler yapısını sağlamlaştırmak için elzemdi. ada avrupa'sında temel çekirdek almanya ve fransadır. ingiltere her zaman olduğu gibi birliğe kerhen katılmış, brexit süreci ile de bu durumu ispat etmiştir.
almanya ile beraber kuzey italya'nın sanayi yükünü sırtladığı birlik. fransa ise macron'un gelişiyle beraber günümüzde ekibin vefasız arkadaşı rolünü üstlenmiştir. tüm öngörülere rağmen orta ve kısa vadede dağılması pek muhtemel durmuyor. çünkü onlar da gördü ki birbirleriyle savaşma yerine birlik olunca abd gibi süper gücün bile karşısında ayakta durabiliyorlar. gerçi abd de iç savaş sonrası "state'lerin" birliği ile oluşmuş bir yapı. darısı birlik olacak türk devletlerinin başına.
her şeye ek olarak, almanya'nın avrupalı küçük devletleri sömürmek için kullandığı bir araç olarak da tanımlanabilir. almanya bu yolla hem onların küçük kalmalarını sağlıyor, hem de ekonomisinin şaşırtıcı yükselişini alevlendiriyor.
ekonomik ve diplomatik açıdan almanya'nın başını çektiği birlik. amacı çoğunlukla ekonomi olsa da kutuplaşan dünya düzeninde abd'yi diplomatik yalnızlığa sürüklemek isteyen rusya'nın kullandığı kozlardan biridir.

açıkçası dünya sağlık örgütü ile beraber geleceğini en çok merak ettiğim örgütlerden biri. brexit ile birleşik krallık gibi güçlü bir parçası 2020 başlarında koptu ve bunun sonucunda avrupa borsası yaklaşık olarak %4 - %12 arası hisse kaybetmiştir. bu da yetmezmiş gibi koronavirüs salgını sürecinde birliğe üye devletlerin gerçek bir birlik gibi hareket etmemesi hatta birbirinin sağlık ekipmanlarına göz dikmesi bu birliğin geleceği konusunda şüpheler uyandırmıştır. şahsi fikrime göre ekonomik sebeplerden ötürü avrupa birliğinin dağılması uzak bir ihtimal gibi gözükse de uzun vadede ne olacağını kestirmemiz zor. özellikle almanya'nın angela merkel önderliğinde yürüttüğü kazan-kazan ekonomi politikası ile hem almanya hem de özellikle avrupa birliği ülkelerinin ekonomisi olumlu etkilenmiştir. avrupa birliğini ayakta tutan temel etkenin ekonomi olduğu bariz bir gerçektir ve şahsi düşünceme göre birliğe üye ülkelerin karşılıklı ekonomik çıkarları olduğu sürece birliğin tamamen dağılması uzak bir ihtimaldir.
ingilizlerin ayrılmasıyla dağılmanın sinyallerini veren, pandemi sürecinde de iyice yıpranan ekonomik ve siyasi birlik.
problemli yönleri :
- temel sorunu halen bir ordusu olmaması. bu konuda yıllardır bir "avrupa ordusu" kurulması çabası var. fakat bu durum nato'nun çatırdaması demek.
- böyle bir orduyu ekonomik olarak beslemek büyük yük. hali hazırda avrupa'nın güvenliğinin büyük yükünü nato vasıtası ile abd çekmekte.
- birlik son yıllarda büyük ve küçük devletler arası ekonomik ve mental uçurum sebebi ile istediği ekonomik başarının halen uzağında.

avantajlı yönleri
- birlik üyesi vatandaşların serbest gezebiliyor olması yetenekli işgücünün birlik üyesi ülkelerde istihdamını kolaylaştırıyor. her ne kadar bu daha çok almanya gibi büyük ülkelerin firmalarına yarıyor olsa da özellikle gençler için halen çok çekici.
- birliğin ağabeyi almanya ekonomik olarak hala iyi durumda. bu birliğin dağılmasını önlüyor.
- birliğe bağlı ülkeler temel olarak "bilimsel düşünme" paradigmasını içselleştirmiş uluslar olduğu için (en azından baş aktörleri) bunun teknolojik yansımaları hep olumlu. nihayet cern bir avrupa projesi.
ab'nin temelini oluşturan avrupa tolulukları'dır (avrupa topluluğu- at). at kurucu antlaşmalarının (akçt'yi kuran ant. 1951 paris, avrupa ekonomik topluluğu'nu kuran ant. 1957, roma ve aynı tarihte roma'da imzalanan avrupa atom enerjisi topluluğu'nu kuran ant.) kendilerine tanıdığı yetilere dayanarak avrupa'da daha işlevsel ve kendine özgü bir örgütlenme modeli olarak ortaya çıkmış ve bugünkü ab oluşmuştur.

"söz konusu belgelerden avrupa kömür ve çelik topluluğu’nu kuran antlaşma, 50 yıllık bir süre için akdedilmiş ve 23 temmuz 2002 tarihinde sona ermiştir. kurucu antlaşmalarda çeşitli tarihlerde değişiklikler de yapılmıştır. söz konusu değişikliklerin en önemlileri şu belgeler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir: avrupa tek senedi (1987), avrupa birliği antlaşması (1993), amsterdam antlaşması (1999), nice antlaşması (2003) ve lizbon antlaşması (2009) " (avrupa birliği antlaşması ve avrupa birliği’nin işleyişi hakkında antlaşma, 2011)
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort