avrupa birliği

1951 yılında fransa'nın avrupa madenlerini kontrol ve kıtada yeni bir savaşı önleme planı doğrultusunda altı ülkenin (batı almanya,, italya, fransa, belçika, hollanda, lüksemburg) anlaşması ile avrupa kömür ve çelik topluluğu adı altında kurulmuştur. 2013'te hırvatistan ın da katılmasıyla bugün 28 üye ülke vardır. amaç ilk baştakine göre zaman içerisinde değişmiş, ab tüm organları(parlamento konsey, zirve, komisyon vs..) ile birlikte ekonomik ve siyasi bütünlüğü sağlamak için çalışmaktadır. ne nato gibi klasik bir uluslararası örgüttür ne de federal ya da konfederal bir yapıdır. her ikisinden de izler taşımaktadır. üye ülkeler de ne olması gerektiği konusunda anlaşmaya varamamışlardır. zira bir kısmı federatif yapıya geçmeye razı gibidir. ancak ingiltere, almanya gibi ülkeler ise bir zaman sonra küçük ülkelerin kendilerine ayak bağı olacaklarını görmüşlerdir. ve ulusçuluk aslında avrupada hala sonu gelmeyen ve gelmeyecek olan bir akım durumundadır. avrupa ülkelerinde son zamanlarda yapılan seçimlere bakıldığında görüyoruz ki, milliyetçilik forsunu korumaktadır. bu da demek oluyor ki ab hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, homojen yapıyı sağlayamayacaktır. o gün geldiğinde ab imparatorluğu da diğer çok uluslu yapılar gibi tarihe gömülecektir...
almanya ve fransa'nın liderlik ettiği birliktir.

fransa ab ordusu kavramını ortaya atmıştır. bu kavram rusya ve çin tarafından destek görmüşken, abd tarafından şiddetle karşı çıkılmıştır.

bunun sebebi 2 kutuplu düzende kutuplardan birinin parçalanarak 2 yeni kutup doğuracak olmasıdır.
avrupa'da genel olarak bir istikrar sağlamıştır.

güncel sorunlarından bazıları ise şöyledir. genel olarak mülteci problemi buna ek olarak ise polonya ve macaristan'ın mültecilere karşı son derece negatif tutumu. two speed europe kavramı. kısaca değinecek olursak, doğu avrupa'daki daha az gelişmiş üye ülkeler ile batı'daki köklü üyeler arasındaki fark problemini ortaya koyar. hepimizin bildiği üzere brexit. batı balkanlar'ın geleceği ve batı balkanlar'daki ülkelerin üyelik süreci. rusya'ya karşı verilen ukrayna mücadelesi. üye akdeniz devletlerinin ekonomik sıkıntıları. örnek olarak yunanistan'ın yaşadığı ekonomik kriz ve ispanya'da yaşanan yüksek genç işsizlik oranı verilebilir.

daha fazla sorunu var mıdır ? elbette vardır.
bu sorunlara rağmen dağılacağına inancım yoktur. aksine karadağ, sırbistan ve makedonya ile tam gaz devam edeceği inancında olduğum birliktir.
fikir babalarından birisi de winston churchill'dir. aslında ana teması ''never again war'' olan bu kuruluş, avrupa'nın bir birlik üzerinden; aynı bölgenin çoğulcu, demokratik ve seküler yapısını sağlamlaştırmak için elzemdi. ada avrupa'sında temel çekirdek almanya ve fransadır. ingiltere her zaman olduğu gibi birliğe kerhen katılmış, brexit süreci ile de bu durumu ispat etmiştir.
almanya ile beraber kuzey italya'nın sanayi yükünü sırtladığı birlik. fransa ise macron'un gelişiyle beraber günümüzde ekibin vefasız arkadaşı rolünü üstlenmiştir. tüm öngörülere rağmen orta ve kısa vadede dağılması pek muhtemel durmuyor. çünkü onlar da gördü ki birbirleriyle savaşma yerine birlik olunca abd gibi süper gücün bile karşısında ayakta durabiliyorlar. gerçi abd de iç savaş sonrası "state'lerin" birliği ile oluşmuş bir yapı. darısı birlik olacak türk devletlerinin başına.