bahadır han, oğuz han, mete han

bahadır han, oğuz kağan, mete han aynı kişiler mi?

mete: çin kaynaklarında “mao-tun” olarak geçen mete ismi, o dönem çincesinin, türkçe ses olarak karşılığı “baha-dur” olarak okunuyordu yani çin kaynaklarındaki mete han’ın , “bahadır” yani savaşçı olması yüksek ihtimal.

oğuz kağan: türkçede oğuz kağan isminin, öküz kağan isminden geldiği ,öküz gibi kuvvetli anlamında lakaplandırıldığı ve o dönemlerde türklerin, savaş başlığı olarak ürkütücü olması amacıyla çift boynuzlu öküz başı kullandığını biliyoruz. peygamber olma olasılığı var.

zülkarneyn: iki boynuzlu demek, islam ve dahi bir çok kaynakta geçen ,hükümdar olduğu kesin ancak peygamber olup olmadığı tartışılan kişi. rivayetlerinde ,sed ördürmüş ve (bilinen) dünyaya hakim olmuştur.

kaşgarlı mahmud’un dünya haritasında da belirttiği gibi ye’cuc-me’cuc diyarının önündeki sed “sedd-i zülkarneyn” olarak adlandırılmıştır.

toplumların üzerinde kalıcı etkiler bırakan bu kişiler, her toplumda farklı bir isimle karşılık buldu, kim bilir belki hepsi de aynı kişidir.