bar-mitzvah

yahudilikte ergenliğe geçişin kutsandığı tören. reşit olma töreni