brics

6 Entry Daha
abd'nin dayattığı ekonomik serbesiyetçiliğe, tarihi bir karşı koyma yöntemi olarak ''korumacılık'' felsefesini koyan ekonomik bir işbirliği teşkilatı.