danimarka’da peçe yasağı

tamamen avrupa’nın kendi değerlerine aykırı hareket ettiği bir yasaktır. düşünce, inanç, din, kıyafet özgürlüğünü sözde kendine şiar edinmiş avrupa çifte standart gösterip müslüman kadınların giyimine karışmaktadır
avrupa'nın kendi değerleriyle ters düştüğü uygulamalara örneklerden biridir.