danimarka’da peçe yasağı

1 Entry Daha
avrupa'nın kendi değerleriyle ters düştüğü uygulamalara örneklerden biridir.