danimarka’da peçe yasağı

avrupa'nın kendi değerleriyle ters düştüğü uygulamalara örneklerden biridir.