david lloyd george

barbar türkler vb ifadeleri dünyaya yayan, kurtuluş savaşı yıllarındaki ingiliz başbakan