deşt-i kıpçak

arapça bir coğrafi adlandırma olan deşt-i kıpçak, kuman (kıpçak) bozkırını ifade eder.
günümüzün karadeniz kuzeydoğusu ile hazar denizinin kuzeybatısı arasında kalan bölge pontus bozkırı iken, kıpçak istilasıyla deşt-i kıpçak adını almıştır.
moğol istilası döneminde mısır'a dahi göçen kıpçak türkleri, baybars öncülüğünde (baybars da bir kıpçak türkü idi) moğolları yenen ilk kavimdir.
codex comanicus kıpçak yazınları oldukça önemlidir.
resimde de görüleceği üzere bölge altın ordu devletinin doğal sınırlarını ihtiva ediyor bir anlamda.


kıpçakların yaşadığı hazar’ın ve karadeniz’in kuzeyi. kıpçaklar üç ana türk unsurundan biridir.(oğuz-kıpçak-uygur)
kıpçak türkleri ekseriyetle sarışındır. türklerin en güzelleri bu unsurdandır. rusların eskiden çok da güzel olmadığı söylenir ta ki kıpçaklarla tanışana ve soyları karışana kadar(evlilik, savaşlarda tecavüzler vs.). ilk türk-islam devleti idil bulgar devletidir.(karahanlı olduğu da söylenir. tarihçiler ihtilafta.) kıpçaklar büyük oranda dağılmıştır. kimi balkanlar’a gitmiş, kimi bizim anadolu’ya inmiş(bilhassa bizim karadeniz bölgesi. karadenizdeki sarışın türklerin kıpçak olduğu söylenir). zaten moğol istilası sırasında bulgar devleti de yıkılmış, kıpçaklar özlerini büyük ölçüde kaybetmiştir. (hem moğollar’la he ruslarla karışmışlardır). kazak türkleri, tatarlar(kazan tatarları), başkurtlar bu unsurun bugün devam eden alt unsurlarından bazılarıdır.