devşirme

osmanlı ve roma imparatorluluklarında uygulanan sistem. devşirme sistemini abd'nin de örnek aldığı söylenir. yetenekli gençler zorla veya hoşlukla hakim gücün emrine alınır. hakim gücün değerleri çerçevesinde yetiştirilir. sadakat gösterdikleri sürece yükselmelerinin önü açıktır. günümüzde beyin göçü denilen şey özünde devşirme sisteminin modern biçimidir.
osmanlı devleti bunu en güzel uygulamış devletlerden biridir. hatta pargalı ibrahim paşa bunun en güzel örneğinidir. kanuni tarafından öldürülmüş olsa da devlet yönetiminde göstermiş olduğu üstün başarılar sadrazamlık makamına kadar ulaşmasının önünü açmıştır.
sanıldığının aksine çocuklar zorla alınmaz, isteyenler alınırdı. (çok zaruri durumlar hariç).

devletin zirve dönemlerinde sırf kendi çocuğu alınsın diye rüşvet verenlerin çocukları alındığı için yeniçeri ocağının yeteneksiz ve ehil olmayan gençlerle dolduğu olmuştur. sonrası malum, harplerde bozgunlar ve kaybedilmiş nizam.