dikiş stratejisi

1) destek: abd önce destekler. desteklediği her ülke ile dost, desteklemediği her ülke ile düşman olduğu anlaşılmamalıdır. hatta genellikle tam tersidir. her devletin yapması gerektiği gibi çıkar esaslı bir siyaset izler. ancak elindeki imkanlar abd’ye diğer ülkelere göre avantaj sağlamaktadır. en önemli avantajı da elindeki bilgi gücüdür.

2) izleme: abd desteklediği veya desteklemediği her ülkeyi, grubu, kişiyi izler, toplayabildiği kadar bilgi toplar. bu izleme, takip etme süreci ile eş anlı yürütülmektedir. işe yarayan veya yaramayan tüm bilgileri envanterine geçirir. bunu yaparken hedefin rahat hareket etmesi için her türlü yardımı yapar, arkasında durur yani destekler. bu aşamada hedefe bilerek yol verme aşamasıdır.

3) kaydetme: abd hedefteki kişi, grup veya ülke hakkında topladığı tüm bilgileri kaydeder. kaydetme, uzun vadeli bir planın aşamasıdır. bu kayıtlar hayati derecede önemlidir. hedef, bu kaydetmenin farkında olmaz. arkasında abd’nin olduğunu bilerek yaptığı faaliyetleri genişlettikçe genişletir, rahatladıkça rahatlar. böylelikle hedeften elde edilen bilgiler de gittikçe artar. hedef artık tuzaktadır.

4) istihbarat elemesi: hedef hakkındaki işe yarar, kullanışlı, anlamlı bilgiler istihbaratın elemesinden geçirilir. elde edilen bilgiler önem derecesine göre sıralanır, gruplanır. hedefin bağlantılı olduğu kişi, grup veya ülkeler sınıflandırılır. kurulan bağlantıların şifreleri çözülür.

5) şantaj: eldeki önem derecesine göre sınıflandırılmış bilgiler hedefe şantaj amaçlı kullanılmaya başlanır. bunun için doğru zaman beklenir. hedefin çıkarlarına zarar verdiklerini düşündükleri zamanda bu şantajı yapmaya başlarlar. hedefle bağlantı kuran tüm diğer ikincil unsurları köşeye sıkıştırmak için de bu yapılır. ancak genellikle tüm unsurlar değil bir hedef üzerine yoğunlaşılır. bunun nedeni diğer unsurların hedefi yalnız bırakmasını sağlamaktır. bu aşamada hedef kullanışlı bir hale gelmiştir. amerikan yargı sisteminin bir özelliği olan pazarlık sistemi devreye sokulur, bağlantıların mahkemede açıkça ifade edilmesi halinde ceza indirimi teklif edilir.

zarrab meselesi bunun en büyük örneklerinden biridir.