diplomasi kavramını ilk kez kullanan kişi

modern anlamda diplomasi kavramını ilk kez edmund burke 1796 yılında kullanmıştır.