diplomasi tarihi

uluslararası sistemde boy gösteren aktörler arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihi.

uluslararası ilişkiler tarihi ve siyasi tarih şeklinde de ifade edilebilir.
uluslararası sistemdeki aktörlerin diplomatik ilişkilerinin tarihidir diyebiliriz.