dış politika

uluslararası ilişkiler tanımı daha durağan bir anlam ifa etse de dış politika tabiri daha dinamik bir görünüm arz eder.