dünya ticaret örgütü - world trade organization (wto)

dünya ticaret örgütü (world trade organization), uluslararası ticaretin kurallarını belirlemek amacıyla kurulmuş, ülkelerin ithalat & ihracat süreçlerine yön veren yasal ve kurumsal organdır.

genel merkezi: geneva, isviçre
kuruluş tarihi: 1 ocak 1995
üye sayısı: 164 ülke (29 temmuz 2016 rakamlarına göre)
bütçe: 197 milyon isviçre frangı (2016 istatistiklerine göre belirtilmiştir.)
sekreterlik çalışan sayısı: 628
başkan: roberto azevêdo
web sitesi: wto.org

kuruluşu ve tarihi
dünya ticaret örgütü (dtö), 15 nisan 1994 tarihinde fas’ın marakeş kentinde imzalanan dünya ticaret örgütü antlaşması ile kurulmuştur. bu antlaşma 1 ocak 1995’te yürürlüğe girmiştir.
örgüt, ülkelerarası ticari uyuşmazlıkların çözümünde yürüttüğü kararlı politikalarla, üyelerinin güvenini kazanmış ve ticari bir otorite haline gelmiştir.

dünya ticaret örgütü amaçları
örgün temel amaçlarını 5 başlık altında listeleyebiliriz.

1-)ticaret müzakereleri yürütmek
ticarete konu olan malları, hizmetleri ve bu mal ve hizmetlerin fikri sınai haklarıyla ilgili ülkelerarası müzakereleri yürütür.
gümrük tarifeleri ve ticarete engel olabilecek diğer hususlar için, iyileştirme çalışmaları sürdürür.

2-)uygulama ve izleme
dünya ticaret örgütü, bünyesindeki konsey ve komiterle üye ülkelerin güncel yasal düzenlemelerini ve değişiklikleri takip ederek, dtö’nün ticaret politikalarını ve uygulamalarını bu doğrultuda yeniler.

3-)uyuşmazlıkların çözümü
dtö, üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için önceden belirlediği prosedürleri işletir.
anlaşmazlıkların en iyi seviye çözümü, üye ülkelerin güvenini korumak ve ticari faaliyetlerin akıcı bir şekilde sürdürülmesi için üst düzey önem taşımaktadır.
üye ülkeler, haklarının ihlal edildiğini düşündükleri takdirde; dtö’ye itirazda bulunurlar.
dtö bu itirazları, atanan bağımsız uzmanlar aracılığıyla değerlendirerek çözüme kavuşturur.

4-)üyelerin ticaret kapasitelerini artırmak
dtö, üye ülkelerin teknik yeterlilikleri sağlaması için gerekli eğitim, finans, mentörlük gibi çeşitli destekler sağlar.
özellikle her yıl cenevre’de bu kapsamda eğitim programları sürdürülmektedir.

5-)dtö işbirliklerini geliştirmek
dtö, faaliyetlerinin farkındalığını artırmak için sivil toplum örgütleri, diğer uluslararası örgütler, medya, parlamentolar ve kamuoyu ile düzenli şekilde iletişim faaliyetleri gerçekleştirmektedir