ebu zer el gıfari

islam dininde ilk müslümanlarındandır. kendisi yoksulun ve ezilenlerin yanında olmuş, zamane iktidar sahipleriyle tartışmaktan hiç çekinmemiştir. hz.osman zamanında şam'a sürgün edilmiş, şam'daki adaletsizliği görünce şam valisi muaviye ile sürtüşmüş, oradaki fakir halkı uyandırıp haklarını aramalarını söylemiştir. sonrasında ise şamdan da sürgün edilmiştir. kendisi için (bkz:hz.muhammed) in şöyle bir hadisi rivayet edilir. "gökkubbenin altında ve yeryüzünün üstünde ebu zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur" (tirmizi, "menakıb", 35; ibn mace, "mukaddime", ı)