egemenlik

sözcüğün tam anlamıyla egemenlik, üstün iktidarı hiçbir denetime bağlı olmayan kesin buyruklar verme gücünü belirtmektedir.
kayıtsız ve şartsız olarak milletin olan kavramdır.