ekonomi

en basit anlamda 'kısıtlı kaynakların sonsuz insan ihtiyaçları doğrultusunda paylaşımını/dağıtımını veya bölüşümünü (bu son kısım tartışmalıdır)* organize eden bilimdir. bir diğer değişle 'kıt kaynakların sonsuz insan isteklerine dağıtılması. anglo-sakson terminolojide tanım 'distrubition' sözcüğüyle açıklanır yani dağıtım.

*bu tartışmanın esas konusu ekonominin sınırları hakkındadır yani ekonomi bilimi
1.kendi başına bir bilim midir?
cevabınız evet ise:
2.bu bilimin daha doğrusu bu bilimin çalışma alanının sınır(lar)ı nedir?
bu tartışma hâlâ çözüme kavuşamamıştır.
kesinlikle bir sınırı yoktur. iktisadi anlamda değer kazanmayan çok az şey kalmıştır dünya üzerinde. elimizi attığımız dokunduğumuz, tattığımız, yediğimiz, izlediğimiz. gezdiğimiz ve daha bir çok şeyin ekonomide parasal ve sermaye olarak bir değeri vardır. hatta günümüz dünyasında artık insanlar bilgi pazarlayıp satmaktadır. nasıl mı? şöyle ki belli bir konuda uzmanlaşmış ve kendisini yetiştirmiş bireyler kitlelere en kolay ulaşabilecekleri yer olan sosyal medya ve youtube üzerinden bunu pazarlamaktadırlar. kısa ve etkili. nitelikli videolar ile belli bir kitleye hitap edebildikten sonra bunun parasal olarak karşılığını almaktadırlar. konuyu dağıttım bir miktar ama örnek vermek istedim ekonomi ve iktisadi anlamda değer kazanan bir durumu. kısaca ekonominin ve para kazanmanın bir sınırı yok. önemli olan o girişimcilik ruhunu ortaya çıkarabilmekte. dükkan açmadan, fiziksel bir efor sarf etmeden daha kolay ve basit yollarla ekonomik anlamda bir değer yaratmak mümkün. ve insanlar artık bu tarz şeylere çok aç ve merak dolu.