en fazla askeri harcama yapan 15 ülke

gsyih'ya oran olarak baktığımızda aynı zamanda amerikan ekonomisinin ne kadar büyük olduğunu bize tekrar hatırlatan tablodur.