endoktirinasyon

sözlük anlamı: belirli tavırların ve inançların , bireylere, onların entelektüel otonomilerini ortadan kaldıracak ve akli melekelerini kullanmalarını engelleyecek şekilde aşılanması. olan ''endoktirinasyon'' semantik olarak; doktrin (öğreti) kelimesinden türemiştir. kelime anlamı "endoktrine etme"dir.
yaygın kullanımı ise, "belli bir doktrinin (öğretinin) mutlak bir doğru imişçesine, dogmalaştırılarak ve eleştirel düşüncenin varolmadığı bir ortamda telkin veya dikte edilmesi"ne karşılık gelir.

bir ideolojik aygıt olarak endoktirinasyon; terör örgütleri, totaliter devletler, dini cemaatler, marjinal siyasi partiler ve hatta devletin bir ideolojik aygıtı olarak (gizil müfredat) milli eğitim de bile kullanılır.

konu ile ilgili kaleme aldığım yazı dizisinin ilk bölümünü de buradan paylaşıyorum: https://ulasyilmaz35.blogspot.com/2019/05/endoktirinasyon-ve-turkiye-1.html

dipçe: evet kendi bloggumun reklamını yapıyorum gibi görünüyor ama bloggumu da verimli okuma yapacak bir kitle'nin, okuması adına açmış bulunmaktayım.