endülüs müslümanları

ispanya kralı, “reconquista” olarak bilinen güney avrupa'nın “yeniden fethi” harekâtıyla, 1492 yılında granada’yı işgal etmiş ve son endülüs devletine son vermişti.

endülüs müslümanlarının (ispanyolların deyimiyle morisko) nüfusu oldukça çoktu ve hepsi zanaat sahibiydi.

bir anda göçmeleri katolik ispanyolların işine gelmiyordu, bu sebeple 1492 işgaliyle birlikte “tüm müslümanların inanç, ticaret ve yaşamında özgür kalacağını” beyan etmişlerdi.

ancak buna rağmen endülüs müslümanlarından bir kısmı, tüm mal varlıklarını bırakarak kuzey afrika'ya göç etmişti.

ileriki yıllarda anlaşmayı tek taraflı fesheden katolik ispanyollar, müslümanlara seçenek olarak göç, hristiyan olmak ya da ölümü bıraktılar.

bir kısmı kuzey afrika'nın yolunu tuttular.
moriskoların inatla göç etmeyip ispanya’da kalmaya devam eden kalıntıları, özbeöz ispanyol ırkına mensup müslümanlardan başkası değildi.

göç etmeyip vatanlarında kalan moriskolardan, zorla vaftiz edilip hristiyanlığa dönenler ise “müdeccen” olarak adlandırıldılar.

müdeccenler aldıkları “oran fetvasına” dayanarak zahirde katolik görünüp aslında müslümanlıklarına devam ettiler.

bu fetvada örneğin hz. peygamber'e hakaret edileceği zaman memed ismini kullanmalarında bir mahzur olmazdı…

nihayetinde endülüs müslümanları ya büyük oranda kıyıma uğramıştır ya da kalanları asimile edilmiştir.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort