enver paşa

1 Entry Daha
yıpranmış, yorgun düşmüş ve yıldızı sönmüş bir orduyu kısa zamanda dünya harbi yapabilecek seviyeye çıkarmış , modernize etmiş.istihbarat teşkilatı ile (bkz:teşkilat-ı mahsusa) ile önemli gizli ve el üstü operasyonları başarı ile tamamlamış bir sistem kurabilmiştir. emelleri ve hayalleri büyük başarabilse dünya tarihinin en öne çıkan liderlerinden olabilecekken kendisinin ve müttefiklerinin dahi beklemediği seviyede çöküş yaşamıştır.kendisini saygı ile anıyorum hoş gelişler ola kahraman enver paşa !
2 Entry Daha