gdp

gross domestic product
yani gayrisafi yurtiçi milli hasıla, bir ülkenin ekonomik büyüklüğünü gösteren birkaç ölçütten biridir. hesaplanırken bir ülkedeki yabancı yatırımlarda eklenir.