hür subaylar hareketi

1950'liler ve 60'larda ortadoğu'da kurulan, yönetime ele geçirme amacı taşıyan gizli subay örgütlenmeleri.. ilk olarak mısır'da görülmüştür. daha sonra bu örneğin taklit edilmesine diğer ülkelerde de rastlanılmıştır.

hür subaylar isimlendirmesi, dış güçler ile eklemlenmiş monarşi yönetimlerini devirme amacı içermeleri ve emir-komuta sistemi içinde gelişmeyip düşük rütbeli subaylardan oluşmaları ile açıklanabilir.
kaddafinin cuntası diyebiliriz