iltimas

haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
ayrıcalık tanıma anlamına gelen osmanlıca sözcük