imperium

buyruk verme ve bunlara uymayanları uymaya zorlama yetkisi.