iran türklüğü

iran...
yaklaşık seksen milyon nüfusu ile dünya'da ve özellikle ortadoğu'da önemli bir güç odağı oluşturuyor. seksen milyon nüfusun, iran tarafına göre, 18-20 milyonu türk. ancak diğer araştırmalar sonucu iran islam devleti sınırları içerisinde 30-35 milyon türk yaşadığı ortaya çıkıyor. türkler; azerbaycan türkü, türkmen, kaşkay, afşar şeklinde ayrılıyor. en yoğun türk nüfusu güney azerbaycan dediğimiz, iran ın kuzeyinde yaşamaktadır.
buradan baktığımızda türk nüfusu iran devleti için çok önemli konumda. türklerle birlikte yedi-sekiz farklı etnik yapıya sahip olan iranda en büyük etnik unsurlar türkler ve farslardır. bu kadar etnik farklılığı bir arada tutan baskıcı devlet otoritesi var. ancak diğer görünmez otorite asıl birlik unsurudur. bu otorite şiiliktir!
dediğimiz gibi, dini inanç iran türklerini de mevcut düzene tabii kılıyor. ancak ne kadar tabii kıldığı elbette ki tartışılır. yapılan araştırmalarda türkiye deki milliyetçiliğin iran türklerinde de açık şekilde görüldüğü sonucuna varılıyor. yani şiilik etkin olmasına rağmen etkisi yıkılmayacak bir durumda değil.
iran islam cumhuriyeti; büyük türkçü gökalp ın bahsettiği turanın üç adımından ikincisini, dolaylı olarak üçüncüsünü yani turan'ı gerçekleştirmemizdeki en büyük engeldir. türk dünyasına baktığımızda orta ve doğu türkistan ile olan bağlatımızın zayıflığı, bizi ilk önce batı türkistanı, yani oğuz türklerini egeden hazara birleştirme fikrinde karar kıldırıyor, kıldırmalıdır. bu noktada da iran devleti ve iran türklüğü çok etkin rollerde görünüyor. şia propagandası türk milleti ve turan için büyük bir tehlike arz etmekte. bugün türk milliyetçilerinin yapması gereken; öncelikle, batı türkistanın türk halkını milli duygularla eğitmek ve donatmak, ziyadesinde oğuz birliği yolunda atılması gereken adımları kültürel, diplomatik, demokratik ve nihayet askeri olarak atmak adına her anlamda çalışmaktır.

unutulmamalıdır ki; iran devleti, türk birliği önündeki en büyük engellerden birisidir ve iran devletinin dünya savaşı sonrası, azerbaycan'ı rusya ile ikiye böldükten sonra emperyalistler tarafından kurulmasının ve sonrasında serbest bırakılmasının amacı da türk birliğini engellemektir. bunu yaklaşık yüzyıldır başaran iran devleti bugün görünmez olsa da, yarın karşımızda bize silah doğrultan düşmanımızdır.