isser harel

1952-1963 yılları arasında mossad direktörlüğü yapmış, şin bet’in kurucusu. nazi dönemi alman subayı adolf eichmann’ın hüküm giymesini sağlamıştır.