istihbaratın alt alanları ve seviyeleri

+istihbaratın alt alanları
-askeri istihbarat
-ekonomik istihbarat
-kültürel istihbarat
-teknolojik istihbarat
-terörle mücadele istihbaratı
-suç istihbaratı

+istihbaratın seviyeleri
-stratejik istihbarat
-taktik istihbarat
-operasyonel istihbarat