ittihat ve terakki

net kuruluş tarihi olmamakla birlikte jön türkler hareketi ile sıklıkla karışmaktadır. 10 sene kadar faaliyet gösterebilmiş ve sadece 4 sene iktidarda kalabilmiş cemiyeti büyük ölçüde askerler oluşturmaktaydı. bu denli kısa süre faal olmalarına rağmen fırtınalı ve karışık bir dönem yaşatmıştır. günümüzde tarih bilen-bilmeyen herkes için popüler bir konudur ve dönem hakkında birçok teori vardır.
diplomatik anlamda ise onlarca yıldır altında ezildiğimiz kapitülasyonların bir gecede kaldırılması, çetrefilli iç siyaset ve milliyetçiliğin dış politikada önemli bir rol oynaması gibi politikaları diplomasi tarihimiz için ilk ve bazen tek örnekleridir
asker kökenli kişilerin öncülüğünde kurulan ve diğer aydın insanlarının da içerisinde yer aldığı, silah, kur'an ve bayrak üzerine yemin edilerek cemiyete üye olunduğu ve osmanlı'nın son döneminde iktidara geldiği ve türk siyasi tarihi bakımından önemi bulunan cemiyet ve partidir.

bugünün milliyetçileri ile kıyaslanamayacak derece milliyetçi olan bu cemiyet üyelerinin milliyetçiliği türkçülük değil osmanlı tebaası üzerinde yoğunlaşmaktadır.

enver paşa bu cemiyetin genel kurmay başkanlığını yapmıştır.bir cemal ve talat paşa değildir.ancak muhteşem üçlüden biridir.

kendileri ülkeyi parçalamakla suçlansa da 1. dünya savaşına girme fikri onlara ait değildi.topraklari gizli anlaşmalar ile paylaşılmış bir ülkenin hükümetinin yapabileceği tek şey bu devletlere karşı mücadele etmesidir.hatta savaşa girerken bu devletlerin yanında yer almak istemiş kabul edilmeyince de karşılarına geçmiştir.almanyanin yenilmesiyle de biz de yenildik.

bu cemiyet değerlendirilirken kendi zamanının icaplarına göre değerlendirilmemesi en büyük yanlıştır.2.abdulhamid devrinde de var olan çoğu sorun bu hükümet zamanında da vardı.onları yıkan savaşın vermiş olduğu sefalet ve yoksulluktu.abdulhamidi ayakta tutan ise savaşsızlıkti.

bu cemiyet türkiye'nin kuruluş devrinde yer alan bir çok paşayı barındırır.kurtulus savaşında savaşan çoğu paşa bu cemiyet üyesidir.
hatta türkiye cumhuriyeti 3. cumhurbaşkanı olan celal bayar , ittihat ve terakki üyesi olarak ruhunu teslim edeceğini beyan etmiştir.

ittihat ve terakki bir milletin hülyasıdır.
bu topraklar için birçok şeylerini feda ettiler.
bir yakup cemil kolay yetişmiyor.......
canından çok sevdiğin memleketinde ölememek herhalde en büyük acı olsa gerek.(enver paşa )

mustafa kemal atatürk cumhuriyetin kuruluşundan sonra bu cemiyet üyelerinden kendi safında yer almayanları izmir suikastı olayı ile bir bir temizlemiştir.küçük efendi olan kara kemal , itihhat ve terakkinin en önemli ( bir siyasiyyun hakkında; büyük efendi (talat paşa) mi yönetiyor yoksa küçük efendi mi yönetiyor imparatorluğu hala anlayabilmiş değilim, demiştir) adamlarındandir.ve izmir suikastı sırasında idam ile yargılanmis ama hapse atılmıştır.

vel hasılı kelam iyisi ile kötüsü ile bizim dedelerimiz olan bu cemiyet üyelerini reddetmek yerine anlamayı , yanlışlarını görerek kendimizde düzeltmeyi öğrenemez isek tarihten ders çıkarmiyoruz demektir.bu da geleceği inşa etme de bazı kolonların eksik olacağına işarettir.
kayıt kabul kısmında kurana sancağa ve silaha yemin edilen cemiyettir dönemin en sağlam askerlerini içinde barındırır ahmet ümit ‘elveda güzel vatanım’ isimli romanında çok güzel anlatmıştır
istibdada, devletin gerilemesine ve durumun kötülüğüne tepki olarak çıkan, türk devrinin müsebbipleri, defalarca minnet duysak haklarını ödeyemeyeceğimiz kahraman, yaman, gözü kara, asker kökenli yiğitlerin kurduğu teşkilattır.

cemiyet sonn halini alana kadar bir çok cemiyetten geçmiş, bölünmüş, kendi içinde ihtilaflar yaşamış fakat sonunda pisliklerden temizlenmiştir.

türkiye cumhuriyetini kuracak kadroları yetiştirmiş bu kişiler sonradan çoğunlukla cumhuriyet halk partisi kadrolarında yer almışlardır.

herkesin olduğu gibi onlarında hataları vardır fakat sadece masum çabalarından dolayı şahsan bunlar görmezden gelinilebilir.

bugün 24 temmuz, hürriyetin, ıı.meşrutiyetin yıl dönümü, tüm hürriyet kahramanlarının aziz ruhları şad olsun. türk devriminin takipçisi olacak ve vakit geçmiş olsa da amaçlarına ulaşacağız.
vicdanı muazzam olan osmanlılarız biz...
peymanına kanun koyan osmanlılarız biz.
arzusunu pek güç bulan osmanlılarız biz.
azminde sebâtkar olan osmanlılarız biz.
enver'le niyazi, unutulmaz bu isimler,
tarih,i medaniye emanet bu cisimler.
yaşa vatan çok yaşa!
yaşa millet çok yaşa!
yaşasın osmanlılar, yaşasın şanlı ordu!
https://m.youtube.com/watch?v=bBuIvQPf5qc
açtığı hukuk bürosunun ismini "müdafaa hukuk ofisi" koyan birisi olarak yazıyorum...
ülkemizde sultan abdulhamid hanı neden sevdiğini bile tam olarak bilmeyen bir kısım insanların, neden nefret ettiklerini bilmedikleri oluşumdur.
başlarınde enver paşa'nın olduğu bir oluşumdur dçneminin bir çok yüksek rütbeli askerleride oluşumda bulunmuştur. abdülhamidin tahtından eden cemiyettir. osmanlıyı 1. dünya savaşına sokan ağır bir mağlubiyet aldıran cemiyettir. abdülhamidin bir çok sözü ve hareketini haklı çıkaran cemiyettir.
hedefleri yalnızca mevcut iktidarı yıkmak olan. yıktıktan sonra da "ulan biz napacaz şimdi?" diye düşünen. "bu almanlar fena millet, orduları şahane bunların yanında savaşa girelim" diye girişimde bulunan. işler sarpa sarınca ve tezlerinin "fail" olması nedeniyle ülkeden terkettirilen. atatürk'ün önderliğindeki kurtuluş mücadelesinde yer almak isteyen ama her defasında atatürk'ten red yiyen cemiyet(mensupları) ne kadar vatanperverlerdi tartışılır lakin yaptıklarıyla ülkeye faydadan çok zarar verdikleri ortadadır.
19.yüzyıl sonunda osmanlı'nın içinde bulunduğu bunalımdan kurtulması için kanun-i esasi'nin yeniden yürürlüğe konmasını isteyen öğrenciler tarafından 1889'da gizli bir örgüt olarak kurulmuş ve ikinci meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra iktidarı denetleyen bir siyasi parti halini almış. osmanlı'nın son dönemlerine damgasını vurmuş üç paşalar talat paşa , enver paşa ve cemal paşa ittihatçıların önemli ve bilinen önderleridir. 1913 yılındaki bab-ı ali baskını ile iktidara gelen bu üç paşa osmanlı imparatorluğu'nda söz sahibi kişiler oldular. mustafa kemal paşa da ittihatçılara yakın birisiydi. 22 eylül 1909 tarihinde gizli bir kongre düzenlendi ve mustafa kemal paşa kongreye katılmıştı. cemiyet içinde subayların bulunmaması gerektiğini, siyasetle uğraşanların ise askerlik görevini bırakması gerektiğini söylemişti. birçok parti yöneticisi mustafa kemal paşa'nın görüşlerine katılmadı. ittihat ve terakki içinde mustafa kemal paşa'nın enver paşa ile uyuşamadıkları en önemli mesele, askerlerin politikadan uzaklaştırılmaları konusu olmuştur. ne kadar vatansever bir cemiyet olsa da yanlış metotları sebebiyle zararları çoktur.