ittihat ve terakki

net kuruluş tarihi olmamakla birlikte jön türkler hareketi ile sıklıkla karışmaktadır. 10 sene kadar faaliyet gösterebilmiş ve sadece 4 sene iktidarda kalabilmiş cemiyeti büyük ölçüde askerler oluşturmaktaydı. bu denli kısa süre faal olmalarına rağmen fırtınalı ve karışık bir dönem yaşatmıştır. günümüzde tarih bilen-bilmeyen herkes için popüler bir konudur ve dönem hakkında birçok teori vardır.
diplomatik anlamda ise onlarca yıldır altında ezildiğimiz kapitülasyonların bir gecede kaldırılması, çetrefilli iç siyaset ve milliyetçiliğin dış politikada önemli bir rol oynaması gibi politikaları diplomasi tarihimiz için ilk ve bazen tek örnekleridir
8 Entry Daha