ittihat ve terakki

8 Entry Daha
19.yüzyıl sonunda osmanlı'nın içinde bulunduğu bunalımdan kurtulması için kanun-i esasi'nin yeniden yürürlüğe konmasını isteyen öğrenciler tarafından 1889'da gizli bir örgüt olarak kurulmuş ve ikinci meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra iktidarı denetleyen bir siyasi parti halini almış. osmanlı'nın son dönemlerine damgasını vurmuş üç paşalar talat paşa , enver paşa ve cemal paşa ittihatçıların önemli ve bilinen önderleridir. 1913 yılındaki bab-ı ali baskını ile iktidara gelen bu üç paşa osmanlı imparatorluğu'nda söz sahibi kişiler oldular. mustafa kemal paşa da ittihatçılara yakın birisiydi. 22 eylül 1909 tarihinde gizli bir kongre düzenlendi ve mustafa kemal paşa kongreye katılmıştı. cemiyet içinde subayların bulunmaması gerektiğini, siyasetle uğraşanların ise askerlik görevini bırakması gerektiğini söylemişti. birçok parti yöneticisi mustafa kemal paşa'nın görüşlerine katılmadı. ittihat ve terakki içinde mustafa kemal paşa'nın enver paşa ile uyuşamadıkları en önemli mesele, askerlerin politikadan uzaklaştırılmaları konusu olmuştur. ne kadar vatansever bir cemiyet olsa da yanlış metotları sebebiyle zararları çoktur.