john maynard keynes

britanyalı iktisatçı. tam adı john maynard keynes(1883-1946) 1929 büyük buhranı sonrası klasik iktisadi yaklaşımlarla krizden çıkmanın mümkün olmadığı anlaşılmış. klasik iktisadi yaklaşımın savunduğu görünmez el devre dışı kalmıştır. tam da bu dönemde keynes devletin görünen elinin devreye sokulması görüşünü savunmuştur. müdaheleci para ve maliye politikalarını ortaya atmıştır. bu politikalar krizden çıkış açısından önemli role sahiptir. 1970'lerde ortaya çıkan stagflasyon sorununa karşı uygulanan keynesçi politikalar bu sorunu daha da derinleştirmesinden sonra 1970'lerin sonlarına doğru keynesçi politika popülerliğini yitirmiştir.
faizi sıfıra indir, istihdam açığını kapat, aynı zamanda da enflasyon düşük olsun; aktif devlet yönetimi...
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort