kara hakimiyet teorisi

5 Entry Daha
konuya binaen, benzer şekilde have ve deniz hakimiyeti teorileri de mevcut. 20. asır başlarında büyük britanya'da ortaya atılmıştır her biri.