kasr-ı şirin antlaşması

1639 da osmanlı-safevi devleti arasında imzalanan ve günümüzde türkiye-iran ve ırak-iran sınırlarını büyük ölçüde belirleyen antlaşmadır.

osmanlı devleti'nin 17. padişahı 4. murat 14 yıl iran'ın kontrolünde kalan bağdat'ı almak için bağdat seferini düzenler. sefer başarıyla geçtikten sonra başlayan varış görüşmelerinin sonucunda bağdat, basra, şehrizor osmanlılar da; revan safevi devletinde kalır. böylece 13 yıl süregelen savaş son bulur ve bundan sonraki bütün savaşların barış görüşmeleri kasrı şirin üzerinden yürütülür.