kıbrıs tarihi(1571-1914)

1 ağustos 1571’de osmanlı kuvvetleri kıbrıs adasını ele geçirdi. taki 1877-1878, 93 harbi ve ardı ardına imzalanan ayastefanos ve berlin anlaşmaları ile ada kontrollü bir şekilde ingiltere hakimiyetine devredildi. akdeniz deki bu ada tabiri caiz ise hem ortadoğu’ya hem anadolu’ya hem de mısır’a bir atlama tahtasıydı. bilakis ingiltere’nin adayı istemesinin sebepleri akdeniz ve hint okyanusundaki egemenliğini tehdit eden osmanlıyı akdeniz’de güçsüz bırakıp jeostratejik ve neostratejik bakımdan önemli bir merkezde bulunmasıydı. 1.dünya savaşı başladığında osmanlı imparatorluğu ilk başta itilaf devletlerinin yanında yer almak istemiş fakat bu özellikle ingiltere ve rus çarlığının sıkı inadı ile reddedilmiştir. ardından osmanlı imparatorluğu almanya imparatorluğuna iyice yaklaşmış daha sonrada bu yakınlık ittifak olmaya kadar gitmiştir. osmanlı deniz kuvvetlerine bağlı yavuz ve midilli zırhlıları 29 ekim 1914’de rusya’nın limanlarından odessa ve sivastopol'u topa tutması ile osmanlı fiilen savaşa girmiş bulunmaktaydı.