küresel yönetişim/global governance/world governence

temel olarak dünyayı kim(ler) yönetiyor/ dünyada olan bitenleri kim(ler) yürütüyor sorularına verilen cevaplar küresel yönetişimi açıklar. bunun içinde devletler ve hükümetler (states and governments), sivil toplum örgütleri (non-governmental organizations), hükümetler(devletler)arası organizasyonlar (inter-governmental organizations), çok uluslu şirketler (multinational corparations), düşünce kuruluşları (think-tanks), ve terör örgütleri gibi bir çok unsur vardır.
türkçenin karşılıklı eylem yapısı gereğince "biraz ben yöneteyim, birazda sen yönet; birlikte yönetmiş olalım" gibi bir manaya varılabilecek olgu
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort